Den kongelige reise

Den kongelige reise er regjeringens gave til DD.MM. kong Harald og dronning Sonjas 75-årsdager i 2012. Gaven består av seks utstillinger med skatter fra de konkelige samlingene av kunst, kulturhistoriske gjenstander og fotografier.

I Trondheim
En av de seks utstillingene vil bli holdt i Trondheim i 2013 på Dora. Den utstillingen handler om konkelige kjøretøy fra 1905-1940.

Kronprins Olav feiret sin fødselsdag i Trondheim 2. juli 1906, ti dager etter kroningen. I gave fra Skolebørn i Trondhjem (påskrift på setet) fikk han denne sleden og en skinnfell. Foto: Ukjent. Det kongelige hoffs fotoarkiv.

Da kong Haakon og dronning Maud kom til Norge i 1905 var stallene tomme, og kongeparet måtte selv anskaffe hester, vogner og kjøretøy. Blant Slottets samling av tidlige hestekjøretøyer er gallavognen brukt til kroningen i 1906. Den ble produsert ved O. Sørensens vognfabrikk i Kristiania og viser norsk håndverk av fineste kvalitet.

Den lille sleden gitt til kronprins Olavs treårsdag fra skolebarn i Trondheim vises for første gang. Utstillingen vil også innholde andre hestekjøretøyer samt en eller to av de første bilene som ble anskaffet ved Slottet tidlig i forrige århundre.

http://www.denkongeligereise.no/no/

04/02, 2012 av

Logg inn